۴ تا ۶ سال

گروه سنی: ۴ تا ۶ سال

نام مدرس: مارال میکائیلی

مدت هر جلسه: یک ساعت در هفته

 

توضیحات:

  • طراحی و نقاشی با مواد گوناگون
  • تقویت ذهن و دید بصری
  • آموزش مفاهیم هنرهای تجسمی
  • بر پایه سبک مدرن
  • ارائه مدرک مقدماتی تا پیشرفته طبق تشخیص مربی

 

نقاشی یک فعالیت خلاق و احساسی است که با بخش راست مغز مرتبط است و همچنین این فعالیت یک توسعه شناختی محسوب می شود. فعالیت های هنری به رشد و توسعه اعصاب کمک کرده و مغز را برای یادگیری آماده می کنند.                            خلق یک تابلو، ذهن را برای انتخاب رنگ، مدل و طرح تشویق می کند. کودک با انتخاب یک موضوع برای نقاشی و کشف تکنیک های پیچیده، ذهن خود را برای بالا بردن تواناییهایش رشد می دهد. این خصوصیت در حین دنبال کردن تکنیک های مختلف نقاشی، حس مبارزه طلبی وی را برای یادگیری تقویت می کند.

۷ تا ۱۵ سال

گروه سنی: ۷ تا ۱۵ سال

نام مدرس: مارال میکائیلی

مدت هر جلسه: دو ساعت در هفته

 

توضیحات:

  • طراحی و نقاشی با مواد گوناگون
  • تقویت ذهن و دید بصری
  • آموزش مفاهیم هنرهای تجسمی
  • بر پایه سبک مدرن
  • ارائه مدرک مقدماتی تا پیشرفته طبق تشخیص مربی

 

نقاشی یک فعالیت خلاق و احساسی است که با بخش راست مغز مرتبط است و همچنین این فعالیت یک توسعه شناختی محسوب می شود. فعالیت های هنری به رشد و توسعه اعصاب کمک کرده و مغز را برای یادگیری آماده می کنند.                            خلق یک تابلو، ذهن را برای انتخاب رنگ، مدل و طرح تشویق می کند. کودک با انتخاب یک موضوع برای نقاشی و کشف تکنیک های پیچیده، ذهن خود را برای بالا بردن تواناییهایش رشد می دهد. این خصوصیت در حین دنبال کردن تکنیک های مختلف نقاشی، حس مبارزه طلبی وی را برای یادگیری تقویت می کند.