۱۳ تا ۱۸ سال

گروه سنی: ۱۳ تا ۱۸ سال *

نام مدرس: هنگامه حسینی

مدت هر جلسه: یک ساعت در هفته

 

* لازمه شرکت در این کلاس ها نواختن یک ساز تخصصی به مدت حداقل یک سال است.

 

توضیحات:

  • بالا رفتن سواد موسیقی
  • تمرین و درک ریتم
  • تقویت گوش موسیقی
  • استفاده درست از صدا برای خواندن
  • اجراهای منظم به عنوان گروه کر کودک موسسه

 

کلمه سلفژ از دو نت ُسل و فا در موسیقی گرفته شده، یک تمرین است برای خواندن یک قطعه موسیقی با صدا (خواندن) به جای استفاده از ساز، که در آن ریتم و صدای نت ها اهمیت دارد. گذراندن دوره سلفژ، در بهتر خواندن و نواختن ساز بسیار اهمیت دارد. در کلاس گروهی سلفژ، با پیشرفت هنرجویان در این زمینه، کم کم به خواندن کُر تک صدایی و بعد چند صدایی پرداخته می شود تا هم توانایی موسیقایی هنرجویان بالاتر رود و هم لذت خواندن در یک گروه کُر، نوجوانان را به وجد آورده، کلاس را برای آنان جذاب تر کند.                                           

 

۵ تا ۱۲ سال

گروه سنی: ۵ تا ۱۲ سال*

نام مدرس: هنگامه حسینی

مدت هر جلسه: یک ساعت در هفته

 

* شرکت در این دوره فقط برای کودکانی است که دوره موسیقی کودک را گذرانده باشند و یا حداقل شش ماه ساز زده باشند.

 

توضیحات:

  • بالا رفتن سواد موسیقی
  • تمرین و درک ریتم
  • تقویت گوش موسیقی
  • استفاده درست از صدا برای خواندن
  • اجراهای منظم به عنوان گروه کر کودک موسسه

 

موسیقی آوازی درک ریتم، جمله بندی، تلفظ، دستور زبان و دایره لغات کودکان را ارتقاء می بخشد. در این کلاس، کودکان استفاده صحیح از صدا را یاد می گیرند و هر چه پیشرفته تر می شوند، روی صداهای مستقل کار می کنند. سواد موسیقی آنها عمیق تر شده و قدم در راهی می گذارند که خوانندگان کوچک را به ذوق می آورد. در کلاس کُر قطعات اجرایی ( رپرتوار) بر حسب اجراهای سالیانه و سطح گروه تعیین می شود.