شاهنامه خوانی

موسسه بوم زنگ رنگ، به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای، در تاریخ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ ، مراسم شاهنامه خوانی را در محل موسسه برگزار نمود. این برنامه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و با خوش آمدگویی خانم افشارپناه آغاز شد  با نقالی داستان ضحاک توسط کودک ۶ ساله و داستان زال و رودابه توسط خانم مریم الهی و شعرخوانی و سنتورنوازی تعدادی از کودکان از ساعت ۱۹ الی ۲۰ برای بازدید عموم برپا شد.
در پایان مراسم به تعدادی از کودکان یاد بودی اهدا گردید.