کلاس های موسیقی

در کلاس های موسیقی بوم زنگ رنگ، از اساتید برتر این رشته بهره گرفته شده است. این کلاس های موسیقی در رده های سنی از 3 سال به بالا برگزار می گردد. هر رشته بنا به مقتضیات دوره و گروه سنی هنرجویان برنامه ریزی شده و اساتید مسلط به خود را دارا می باشد.

از آنجا که خوشبختانه، در حال حاضر یادگیری موسیقی در بین اقشار مختلف جامعه رواج یافته است. گروه های سنی متفاوتی برای شرکت در دوره های موسیقی به آموزشگاه ها مراجعه می نمایند. لذا دارا بودن اساتیدی که بتوانند با گروه های سنی مختلف کار کنند واجب است. آموزشگاه موسیقی بوم زنگ رنگ از حضور این چنین اساتیدی بهره می برد.

همچنین برای ترغیب هنرجویان به تمرین بیشتر و ایجاد انگیزه برای ادامه آموختن موسیقی، اجرا های کلاسی و صحنه ای برای هنرجویان در نظر گرفته شده است. این اجراها به صورت منظم برگزار می گردد.

برای تجربه کار گروهی نیز امکانات فراوانی برای هنرجویان در نظر گرفته شده، تا با پیوستن به گروه نوازی ها و … بتوانند با دیگر هنرجویان تعامل داشته باشند. اعتماد به نفس و تجربیات خود را افزایش دهند.